El- & energiförsörjning

Samhällsfunktioner, företag och individer måste kunna lita på att strömförsörjningen fungerar i situationer och sammanhang där avbrott i princip inte får förekomma. 

Att samhällsviktiga funktioner alltid har tillgång till el är självklart. Men elförsörjningen är vital även i vardagssituationer. Strömlösa trafikljus, broar, tågväxlar och tunnlar kan orsaka stor oreda och ödesdigra olyckor.

Combitech stödjer nätägare, kraftproducenter, företag och myndigheter med kompetens och tjänster kring bland annat projektering, upphandling, robusta kommunikationslösningar, krisplanering och övningar, riskanalys samt informationssäkerhet och IT-säkerhet. Vi tar också fram elprodukter och strömförsörjningsenheter för specialändamål, till exempel för fältbruk i försvarssammanhang.

Våra tjänsteområden/delar inom el- & energiförsörjning:

 • Projektledning
 • Upphandlingsstöd och specifikation
 • Besiktning
 • Verifiering och validering
 • Dokumentation och utbildning
 • Telekonflikt och samexistens
 • Cyber Security och riskhantering
 • Rakel
 • Buller, el-miljö och EMC
 • Elberedskapslagen
 • Krisberedskap

Läs mer om