Civilt försvar

Combitech skapar lösningar för ett tryggare samhälle

Vi hjälper offentliga och privata verksamheter att utveckla sina förmågor inom krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd. Våra konsulter har många års erfarenhet av att stödja kunder i att hantera risker, upprätthålla kritiska funktioner och utveckla sin krishantering vid allvarliga incidenter, samhällsstörningar och inför höjd beredskap. Det är vårt bidrag till ett tryggare samhälle.

Prata civilt försvar med våra experter >>

Vad är civilt försvar?

Det civila försvaret är en verksamhet som bedrivs av flera aktörer i samverkan: statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Uppgiften är att skydda civilbefolkningen, säkerställa samhällsviktiga funktioner och vara samhällets stöd till Försvarsmakten.

Våra tjänsteområden/delar inom civilt försvar:

 • Analyser av beroenden, risker och sårbarheter samt förmågevärdering
 • Policys, riktlinjer, handlingsplaner och rutiner inom beredskapsplanering
 • Utveckling av krigsorganisation och krigsplacering av personal
 • Utbildning och övning
 • Kriskommunikation
 • System och processer för säkerhetsskydd och informationssäkerhet
 • Robust infrastruktur för säker kommunikation
 • Säkerhetskultur (Security Awareness)
 • Utredningsarbete
 • Privat-offentlig samverkan
 • Cyber Security
 • Logistik
 • Motverka och möta påverkansoperationer

Läs mer om