CE/RÖS LAB

Combitech har ett ackrediterat mätlaboratorium enligt ISO 17025. I laboratoriet finns ett team som är specialiserat på RÖS / TEMPEST. Huvuduppgiften är att utveckla en mätplan och genomföra verifieringsmätningar på olika elektroniska utrustningar. Combitech stöder också svenska myndigheter med utbildning och rådgivning inom området RÖS / TEMPEST.

TEMPEST

 • IT-systemmätningar och klassificering
  • Level A, level B och level C enligt SDIP27 eller IASG 7-03
  • Mobila plattformsmätningar enligt SDIP27 eller IASG 7-03
  • Dämpningsmätning av skärmade utrymmen enligt SDIP28 eller IASG 7-01
  • Stickprovsmätningar vid leverans
 • TEMPEST zoning

RÖS

 • IT-systemmätningar och klassificering
  • U1, U2, och U3 enligt RÖS
  • SS1 och SS2 (skärmade utrymmen) enligt RÖS
  • Stickprovsmätningar vid leverans
 • RÖS dämpningsmätning

ÖVRIGT

 • Utbildning och kurser i TEMPEST/RÖS-området
 • Planering av TEMPEST/RÖS-arbete för att efterleva lämpliga standarder, t.ex. SDIP29 eller IASG 07-01

MERVÄRDEN FÖR DIG SOM KUND:

 • Ackrediterat mätlab enligt ISO 17025
 • På Combitech driver vi en effektiv verksamhet med stort kundfokus
 • Vi har specialistkunskap inom RÖS och TEMPEST
 • Combitechs konsulter har mångårig erfarenhet inom området, i nära samarbete med svenska myndigheter
 • Vårt mätlabb är unikt i Sverige

Läs mer om