Totalförsvar

Motståndskraft handlar om att skydda människor och samhället, men också att parera inre och yttre hot mot alla typer av verksamheter, själva demokratin och de värden vi lätt tar för givna.