Test och verifiering

Industrins produkter utvecklas allt fortare, blir alltmer avancerade och innehåller mer mjukvara. Det innebär att behovet av effektiv och automatiserad test och verifiering ständigt ökar. Combitech bidrar med spetskompetens inom hela området, och djup kunskap om lagkrav och standarder för olika branscher.

Det bästa sättet att säkerställa effektiv testning och verifiering är att väga in testbehoven redan vid utvecklingen av produktkonceptet. Combitech har lång erfarenhet av test i komplexa och säkerhetskritiska projekt, med flera nivåer och omfattande systemintegration. Till exempel har vi omfattande erfarenhet av att designa skräddarsydda testmiljöer, automatiserade testsystem som stödjer continuous integration-flöden, testsystem för embedded samt visualisering av testresultat, testmiljöstatus och produktprestanda.

Vi tillämpar testning med både agila och traditionella metoder, och erbjuder allt från testledning och coachning hos våra kunder till att ta fram teststrategier och -processer samt ge stöd i valet av testmetodik och -teknik. För våra kunder erbjuder vi dessutom utbildningar och testnätverk för erfarenhetsutbyte.

Våra tjänsteområden/delar inom test & verifiering:

  • Agil testning
  • Continuous Integration & Continuous Delivery
  • Utforskande testning
  • Automatiserad testning
  • Test- och verifieringsstrategier
  • Testsystem för inbyggda system
  • Testmetodik och testtekniker
  • Testledning och coachning
  • Visualisering och övervakning av testresultat
  • Orkestrering av testresurser

Läs mer om