Systemutveckling & Integration

Vi har lång erfarenhet av att utveckla IT-system och applikationer till den offentliga sektorn samt industriföretag. Våra kunder finns bl.a. inom sjukvård, e- hälsa, energi, kommuner, samhällssäkerhets- och infrastrukturområdena