Utvecklingsmetodik

Under tjänsteområdet utvecklingsmetodik erbjuder vi våra kunder process- och metodikutveckling, utvecklingsplanering samt definiering av utvecklingsnivåer för säkerhetskrisitk programvara.

Det gör vi genom att nyttja vår erfarenhet och kompetens som vi byggt upp från bland annat försvars- och flygindustrin i andra branscher så som t.ex. tåg och vägfordon. 

På Combitech har vi mångårig erfarenhet av metodikutveckling för utveckling av komplexa säkerhetskritiska system inom svensk försvarsindustri. Vi har bland annat kompetenser från flera olika standarder.

Delar i tjänsteområdet:

  • Process- och metodikutveckling – Processbeskrivningar, instruktioner, guider, checklistor
  • Utvecklingsplanering – Utvecklingssteg, systemmognad, granskningsförfarande
  • Definiering av utvecklingsnivåer för säkerhetskritisk programvara – Tailorisering/anpassning av safety-standarder

Vårt erbjudande inom utvecklingsmetodik:

  • Kompetenta resurser inom ett område där det generellt råder kompetens/resurs-brist
  • Vi kan guida våra kunder i införande av safety-standarder i sina verksamhetsledningssystem
  • Vi kan guida våra kunder i utvecklingsplaneringen av komplexa och säkerhetskritiska system

Referensuppdrag

  • Gripen E, Saab Aeronautics - Metodikutveckling för säkerhetskritisk programvara – Upp till högsta kritikalitetsnivå
  • Saab Dynamics - Generell och produktspecifik process- och metodikutveckling för utveckling av säkerhetskritiska system - Upp till medelhög kritikalitetsnivå

Vill du veta mer? Kontakta oss

Läs mer om