Systemsäkerhet

Inom området systemsäkerhet erbjuder Combitech verksamhetsledning (safety management), Analys och evaluering (Safety engineering) och tillståndsprocesser för autonoma system. Vi är en av få aktörer som kan erbjuda kompetenta resurser inom ett område där det generellt råder kompetens- och resursbrist.

Combitech stöttar bland annat svenskt försvar och försvarsindustri i metodik, utveckling av handböcker och utbildningar inom området.

Delar i tjänsteområdet:

  • Analys och evaluering/safety engineering - FMEA, FTA, HAZOP, MTO, safety culture etc
  • Verksamhetsledning/Safety Management - Systemsäkerhetsplaner, safety case, safety management systems (SMS)
  • Säkra autonoma system (inkl. ledningssystem) - Metodutveckling, guidning

Vårt erbjudande inom systemsäkerhet:

  • Vi kan nyttja den kompetens och erfarenhet vi byggt från försvars- och flygindustrin i andra branscher, såsom tex tåg och vägfordon
  • Vi kan samordna aspekter som safety, security och reliability och på så sätt skapa ett helhetserbjudande (obs, detta går utanför just detta område)
  • En av Sveriges ledande aktörer inom systemsäkerhet för militära system
  • 30 års erfarenhet inom systemsäkerhetsanalyser enligt svensk, amerikansk och brittisk militär standard
  • 20 års erfarenhet av funktionella riskanalyser för civila och militära system för flygtrafikledning
  • Erfarenhet av functional safety i enlighet med IEC 61508-familjen såsom tåg och fordon

Läs mer om