Kvalitetssäkring

Vi har under lång tid erbjudit audits, assessments och granskningar inom kvalitetssäkring för flera olika branscher. Inom System- och Funktionssäkerhet kan vi nyttja den kompetens som vi byggt från försvars- och flygindustrin i andra branscher, såsom t.ex. tåg och vägfordon. 

Vår kompetens sträcker sig inom flera olika områden som t.ex.

  • Functional safety IEC-61508-familjen såsom EN50126(tåg) och ISO-26262(fordon)
  • Maskindirektivet och relaterade standards
  • Flygsäkerhetsfamiljen DO-178 och ED-153 samt EASA/EUROCONTROL-standards
  • Militära standarder såsom Mil-Std 882, Def Stan 00-56

Vi bidrar med värde för dig som kund:

  • Kompetenta resurser inom ett område där det generellt råder kompetens/resurs-brist
  • Oberoende audits  (process och produkt), assessments och granskningar
  • Bedömning av våra kunders utvecklingsprocesser och produkter utifrån uppfyllnad av krav från safety-standarder

Referensuppdrag

  • Gripen E, Saab Aeronautics - Kvalitetssäkring av programvara genom audits, assements och granskningar (SW Quality Assurance – SQA)
  • TP47 och RBS15, Saab Dynamics - Kvalitetssäkring av programvara genom audits, assements och granskningar (SW Quality Assurance – SQA)
  • BAE Hägglunds - ISO26262 process Audit

Vill du veta mer? Kontakta oss

Läs mer om