System- & funktionssäkerhet

Utveckling av säkra system - från 0 till 100!