CASE: PROJEKTINKÖP FÖR PROCESS MAINTENANCE

Bakgrund: Kund hade problem med att dom saknade en projektinköpare samtidigt som dom var överhopade med projekt (ECO) för produktunderhåll och uppdateringar på existerande produkter. Dessutom behövde kunden någon som kunde gå in temporärt som projektinköpare i ett utvecklingsprojekt för en ny produkt.

Utmaningar: Varje kund har specifika krav och önskemål som måste tillgodoses så mycket som möjligt eftersom Emerson annars riskerar att tappa marknadsandelar. Som projektinköpare är det dessutom oerhört kritiskt att man kan vara så  flexibel som möjligt mot internkunderna samtidigt som man behöver kunna vara kravställare för att möta utsatt deadline.

Lösning: Combitech var tvungen helt enkelt ta tjuren i hornen och beta av projekten ett efter ett. Föst gjordes en prio-lista tillsammans med R&D baserat på vad som var mest akut. Produktionsstop var prio ett, därefter kom viktiga kunder som prio två, och resten var prio tre.  Sedan grupperades projekten in i grupper av fem, eftersom det ansågs omöjligt att ”springa” på allting samtidigt. När fem projekt var avklarade tog man fem nya och fortsatte sedan på detta vis tills man var på banan igen.

Nyttofördelar: Resultatet är en minskad lista med ECO’er samtidigt som det inte finns någonting som hotar ett produktionsstopp. Hanteringsprocessen för en ECO har blivit  optimerad och man försöker anpassa den på alla tre affärsområdena så mycket som möjligt.