Strategiskt inköp

På en marknad som efterfrågar korta produktlivscykler, snabbare flöden och högre grad av kundanpassning ställs höga krav på effektivitet och precision i inköpsarbetet. Fokus är mer på effektmål och förmåga snarare än teknik och produkter. Som konsekvens har även inköparens roll inom produktutveckling, konstruktion och eftermarknadsservice förändrats. Med andra ord har komplexiteten ökat dramatiskt.

Med fokus på produktlivscykeln och totalkostnaden som helhet hjälper vi dig optimera inköpsfunktionen och skapa struktur och tillförlitlighet hela vägen från strategi, mål och riktlinjer till utveckling av processer, arbetssätt och kompetens på individnivå. Och självklart stödjer vi dig taktiskt vid till exempel upphandling, förhandling och avtalsarbete.

Våra tjänsteområden/delar inom inköp:

  • Strategi- och konceptutveckling
  • Strategiskt och taktiskt inköp
  • Prototyp- och projektbaserat inköp
  • Leverantörsutvärdering
  • Kalkylering och totalkostnadsanalyser
  • Avtalsskrivning och upphandling
  • Konkurrenspräglad dialog 

Läs mer: