Logistik

Framgångsrik logistikstyrning bygger på helhetssyn. Vi adderar dessutom forskningsbaserad kompetens och erfarenheter från två av världens tuffaste industrier: flyg och fordon.

Global konkurrens, allt snabbare produktlanseringar och tekniskt komplexa produkter ställer extrema krav på att flödena av material, varor och information är effektiva, kostnadsoptimerade och säkra. Med rätt strategier och lösningar för logistiken bidrar du till företagets konkurrenskraft och lönsamhet.

Vi hjälper dig utvärdera, förbättra och utveckla delarna som behövs för att säkerställa effektiv logistikstyrning. Strategier och systemstöd, metoder och processer, rätt kompetens hos medarbetarna, rätt struktur i verksamheten och kopplingen till företagets övergripande strategier - inte minst den digitala. I arbetet för en effektivare verksamhet tillämpar vi modellering, systematisk layoutplanering och simulering, samt metoder som till exempel Lean, 5S och Kanban. Vidare kan vi ge stöd vid kravställning, val och införande av systemstöd som ERP eller MRP. En fördel i sammanhanget är att vi är oberoende av system- och produktleverantörer. Med andra ord får du hjälp med exakt det du behöver. Det blir effektivare så.

Våra tjänsteområden/delar inom logistik:

  • Strategi- och konceptutveckling
  • Logistikutveckling
  • Flödeseffektivisering
  • Materialplanering
  • Metoder: Lean, 5S, Kanban och Six Sigma

Läs mer om