CASE: MASKINSÄKERHETSBRANSCHEN

Bakgrund: Kunden hade behov av en konsult som kunde hjälpa till att etablera en ny roll inom organisationen - Leverantörsutvecklare.

Utmaningar: Kunden såg ett behov av ett eskaleringssteg mellan strategiskt och operativt inköp. För att avlasta strategiskt inköp men även för att få ett större fokus på nyckelleverantörerna.

Lösning: Combitechkonsulten intog rollen som leverantörsutvecklare ute hos kund och arbetade fram den nya rollen tillsammans med kunden. Målet var att ta fram struktur och processer för rollen och samarbetet mellan de olika avdelningarna.

Nyttofördelar, Rollen bidrog till:

  • Regelbunden uppföljning mot leverantörer. Vilket skapade bättre överblick och kontroll hos kunden men även en bättre uppmärksamhet och fokusering hos leverantörerna, då återkoppling på leveransprecisionen blev ett krav för leverantörerna.
  • Fokuserade punktinsatser mot leverantörer som ej levererade enligt avtalade ledtider. Resultatet av detta arbete blev tex en stabil leveranssituation och ledtidsförbättring från 6v till 2v hos en av nyckelleverantörerna
  • Förbättrad intern kommunikation – då månatligt forum för strategiskt inköp, operativt inköp och kvalitetsavdelningen upprättades för att gemensamt diskutera nyckelleverantörer
  • Att rollen snabbt ansågs vara en nyckelposition och övergick i att kunden ville äga den kompetensen själv och fastanställde