CASE: LEVERANTÖRSUTVECKLING

Kund: Global, världsledande leverantör av motorer och kompletta drivsystem för marint och industriellt bruk.

Bakgrund: Kunden ville ha in en konsult som kunde säkerställa att deras leverantörer kunde leverera förhöjda volymer i ett projekt med tight tidsram.

Utmaningar: Arbeta med risk och krisleverantörer för att säkerställa kapacitet hos leverantörerna och leveranser i tid.

Lösning: Identifierade riskleverantörer kontaktades och möten/besök planerades in för avstämning kring volymerna och actions för att säkerställa kapacitet och leveranser. Kontinuerlig uppföljning för att säkerställa progress.

Dagliga krismöten hölls med identifierade krisleverantörer tillsammans med materialstyrare för att säkerställa att leverantörer inte stoppade produktion och att leverantörerna arbetade aktivt med att återställa situationen.

Rollen innebar mycket kommunikation med olika funktioner hos leverantörer men också internt på företaget med projektet, inköpare, logistik och materialstyrare i fabrikerna.

Nyttofördelar

  • Lyckat projekt där volymerna säkerställdes i tid.
  • Samarbete mellan företaget och leverantörerna upprättades för att få gemensam förståelse för vad som krävdes för att lyckas med projektet.
  • Tät dialog och uppföljning för att fånga upp ev. förändringar som kan påverka tidsplanen.