Leverantörsutveckling

En flexibel och dynamisk värdekedja är beroende av leverantörer som inte bara ger dig rätt leveranser med rätt kvalitet i rätt tid. Troligen är de också nyckelpartners i din produktutveckling och många andra delar av produktlivscykeln. Om leverantören dessutom är exponerad i eftermarknadsaffären ut mot kund är det extremt viktigt att ni har ett gemensamt synsätt på affären och relationen med slutkunden.

Vi hjälper dig skapa förutsättningar för effektiva och utvecklande leverantörsrelationer som dessutom sparar pengar. Med fokus på kvalitet, kostnad och effektiva flöden förbättrar vi processer och relationer i tät samverkan med dig och dina leverantörer. Vi erbjuder verktyg, metoder och tjänster för bland annat leverantörsbedömningar och benchmarks, utformning av strategier för leverantörer och sortiment, kvalificering av leverantörer, framgångsrik upphandling samt relationsutveckling. Vid behov erbjuder vi också förbättringsarbete hos leverantörerna.

Våra tjänsteområden/delar inom leverantörsutveckling:

  • Kvalificeringar
  • Utvärderingar
  • Förbättringsarbete
  • Relationship Management 

Läs mer: