Industrialisering och produktion

Genom att optimera produkten för industrialisering redan från start bidrar du till kostnadseffektiva tillverkningsprocesser och snabbare time-to-market. Combitech vägleder dig genom hela utvecklingsprojektet.

Centralt inom industrialisering är att utveckla robusta produkter med kostnadsoptimal konstruktion som tål förväntade processvariationer och motsvarar ställda krav. Vägen till robusta produkter går via ett integrerat arbetssätt där industrialisering vävs in som en naturlig del i produktutvecklingsprocessen.

Combitech erbjuder spetskompetens i alla delar av produktlivscykeln. Vi kan ta ett komplett utvecklingsansvar där kraven från industrialisering implementeras och balanseras mot övriga tekniska egenskaper och krav på produkten. Till grund för vårt erbjudande ligger mycket lång erfarenhet från försvars- och fordonsindustri som vi framgångsrikt överfört till flera andra delar av tillverkningsindustrin. Vi har också genomfört hela produktutvecklingsprojekt där vi agerat utvecklingsavdelning åt våra kunder. 

Combitech erbjuder även ett utvecklingscenter med samlad kompetens inom konstruktion, beräkning, el och mjukvara samt industrialisering. Där har vi kompetens och kapacitet för kompletta utvecklingsåtaganden.

Våra tjänsteområden/delar inom industrialisering & produktion:

 • DFA/DFM (Design For Assembly/Manufacturing)
 • Geometrisäkring
 • Balansering
 • Produktionsplanering & teknik
 • Formningsanalyser & simulering
 • Åtkomst- och ergonomisimulering
 • Verktyg- och fixturkonstruktion
 • Lean
 • Mekanisk konstruktion
 • Beredning
 • Toleransberäkningar
 • Manufacturing engineering
 • Mätpunktsberedning
 • CNC-beredning
 • Virtual Manufacturing
 • Låg-/högvolymstillverkning
 • 3D Scanning
 • Åtkomst- & ergonomisimulering

SÄRSKILJANDE KOMPETENS & KAPACITET INOM INDUSTRIALISERING:

 • Samlad kompetens – flexibla team och kontor
 • Spetskompetens inom geometrisäkring
 • Virtuell produktion och verifiering
 • Spetskompetens inom formningssimulering

Utbildningar i geometrisäkring

Vill du förbättra din mekaniska konstruktion så att du undviker överraskningar vid produktionsstart? Är du och ditt team osäkra på hur symbolerna på ritningen hänger ihop med uppmätningsprotokollet och produktens funktionsproblem?

Anmäl dig till vår kurs "Referenssystem och form & läge i praktiken" här >>

Kommer det mekaniska gränssnittet fungera baserat på artiklarnas toleransutfall? Hur summerar man toleranser som påverkar mekaniska konstruktioner?

Anmäl dig till vår kurs "Toleransberäkningar i praktiken" här >>

Läs mer om