Detect & Measure lösningar genom Machine vision och AI

Automatisera komplexa processer genom att identifiera och mäta oregelbundna objekt med hjälp av avancerad sensorteknologi kombinerat med machine vision och AI.

Manuell övervakning är ineffektivt och kan till och med utgöra en säkerhetsrisk

Komplexa industriella processer kräver ofta manuell övervakning för att identifiera objekt, avvikelser eller mäta resultat. Detta gäller speciellt när processens variation är hög, till exempel när man på förhand inte kan veta objektens exakta utseende, form eller beskaffenhet. Manuella moment är dock kostsamma och leder ofta till fel på grund av den mänskliga faktorn vilket till och med kan utgöra en säkerhetsrisk.

 

Vill du prata solutions med oss? Mejla dina frågor till en expert här >>

Combitechs ”detect and measure”-lösningar möjliggör automation

Combitechs portfölj av “detect and measure”-lösningar innehåller flera exempel på hur vi med multi-sensorteknologi, IoT och machine learning automatiskt och med hög precision kan detektera, mäta och positionera objekt. Med hjälp av Combitechs metoder för datainsamling samt tillhörande AI-teknik kan lösningen tränas att identifiera objekt med en flexibilitet som gör att systemet även kan hantera det “oväntade”. Detta resulterar i automationslösningar som sammanför maskinens förutsägbarhet med människans flexibilitet och analogiska förmågor.

Exempel på tillämpningar

  • Avancerade portlösningar som kan identifiera utryckningsfordon i realtid
  • Identifiering av batterier inneslutna i produkter
  • Kvalitets- och volymsbedömning av last på passerande fordon
  • Sortering och mätning av föremål på löpande band

Lösningskomponenter

  • Machine Visionexpertis och Sensorfusion

Genom unika samarbeten kan vi tillhandahålla marknadens mest avancerade sensorer inom t ex bild, värmekameror, röntgen, volym- och 3D-mätning/rekonstruktion, positionering etc.
Vi har byggt en stark intern leveransförmåga och samarbetar nära universitet och branschaktörer gällande forskning och utveckling.

  • Combitech Machine Learning Platform

Vår plattform med modulär kärna innehållande SW-komponenter för integration med vald sensorteknologi. I kärnan finns en AI-motor som tillsammans med andra algoritmer för bildanalys “tränas“ för att lösa olika specifika uppgifter.

  • Combitech Machine Vision Lab

Vårt labb där vi utformar och kalibrerar din lösning. Vår utrustning är mobil och kan testas i din verksamhet vid behov.

Volymsbedömning i återvinningsbranschen

I tuffa miljöer med höga krav på robusthet och tillförlitlighet tog vi fram ett mätsystem för återvinningsindustrin tillsammans med Stena Recycling. Lösningen används för realtidsmätning av vikt av återvunnen metall på transportband direkt från metallkvarnen (se bild nedan). Insikt om metallens volym och komposition är kritisk eftersom det utgör grunden för prissättning och utbud att sälja till stålbolagen.

Utmaningen i denna tillämpning är den höga oregelbundenheten i materialet. Med hjälp av en linjescanner och avancerade modeller om materialegenskaperna kan noggranna bedömningar göras.

Läs mer om: