Security Awareness

Vårt Security Awareness-koncept utgår från process där vi kontinuerligt arbetar för att skapa  värde för er organisation. 

De tre stegen i processen är:

  • Awareness Analysis - Vi analyserar nuvarande tillstånd och ger förslag på handlingar och mätningar som bör genomföras. Detta görs bland annat genom att genomföra intervjuer, enkätundersökningar, praktiska tester, hot- och riskutävrderingar och rapportering.
  • Awareness Actions - Vi skapar medvetenheten genom e-learning, klassrums-utbildningar, utbildande videomaterial och ändringar i vardagliga handlingsbeteenden. 
  • Awareness Evaluations - Utvärderingar görs kontinuerligt på nuvarande tillstånd, uppnådda mål samt nya action-punkter.

Läs mer om