Secure File Transfer (Diod)

I det digitala samhället växer behovet av att skydda sitt data. I och med att mängden information ökar i takt med digitalisering, sammankoppling av olika typer av nät och ett behov av att skydda känsliga tillgångar krävs att man har kontroll på in och utflöde av information.

Att koppla samman komplexa nätverk och informationsdomäner är en stor utmaning ur ett säkerhetsperspektiv. Det innebär man måste kunna säkerställa att korrekt mottagare tar del av information vid rätt tillfälle, att kunna flytta information till ett annat system i en automatiserad process. Eller att lyfta in ny information i en känslig miljö, kräver att man kan säkerställa mottagare och avsändare, behörighet, integritet och spårbarhet samt innehåll. Samtidigt som man vill försäkra sig om inte någon eller något kan ta sig samma väg tillbaka.

Begreppet datadiod är oftast en fysisk hårdvara som säkerställer att information endast kan flöda i en riktning. Med funktioner som adderas, ex. ett filter tvättas eller gallras information som inte får transporteras. Systemet kan användas för import av information till en informationsdomän eller ett nät med högre känslighet. Men även för export av information till miljöer med lägre känslighet. Allt med spårbarhet och autenticitet (IMPEX).

Beskrivning

För att se till att din information är säker, att inte skadlig eller felaktig information kommer i miljön eller för att förhindra åtkomst och dataläckage från en zon med högre säkerhet kan du använda dig av Combitechs Secure File Transfer. Implementationer med diod ger en optisk separation mellan noderna i system och säkerställer att data endast kan transporteras i en riktning.

Combitechs Secure File Transfer går att få i flera olika typer av konfigurationer. Allt från datapump där information transporteras över en optisk diod, utan kontroll av avsändare, mottagare eller innehåll. Typiskt för sensordata, loggar från ett produktionssystem etc, till en multizons-konfiguration där data transporteras över optiska dioder, filterfunktioner och växlar där man kan adressera mottagare i flera olika zoner.

Combitech Secure File Transfer har inbyggt stöd för antivirus. Ett antal innehålls- och extensionfilter medföljer. Plattformen stödjer att skapa flera anpassade filter samt ”White och Black-listning”. Klienterna är helt operativsystemsoberoende.

Moduler

  • Datapump Diod – Enklaste formen av diod. Transport av data mellan två zoner över en optisk diod, utan kontroll av avsändare, mottagare eller innehåll.
  • Dual Zone – Konfiguration med filter och diod (två zoner). Uppladdning och nerladdningsklient mellan två zoner. Bilden nedan visar Dual Zone-konfiguration med filter och diod.
  • Multi Zone – Konfiguration med filter och diod (tre eller fler zoner). Skicka information till flera olika zoner eller informationsdomäner. Bilden nedan visar Multi Zone-konfiguration med filter och diod.
  • Automation – Skapa automatiska flöden.
  • Air-Gap konfiguration – Fysiskt skilda zoner med manuell export/import av operatör.

Autentisering

  • Användarnamn och lösenord
  • Smart Card

Användarkataloger

  • OpenLDAP
  • Windows AD