Registerkontrollssystem (SC Manager)

En av de största utmaningarna för alla som bedriver verksamhet som omfattas av säkerhetsskydd är att säkerhetspröva personal där registerkontroll och säkerhetsprövningssamtal är viktiga komponenter. Med Combitech SC Manager kan ni samla er information kring säkerhetsprövning och SUA på ett ställe.

Säkerhetsprövning ska göras innan en person tar del av uppgifter som har betydelse för rikets säkerhet eller är viktig för skydd mot terrorism. När en verksamhet upphandlar konsultstöd i sådant arbete behöver säkerhetsskyddsavtal upprättas med leverantören (så kallad SUA, säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) och berörd personal hos leverantören även säkerhetsprövas.

Att på ett enkelt sätt ha överblick över vilka personer som är godkända för arbete i vilka uppdrag och vilka säkerhetsskyddsavtal som tecknats med vilka leverantörer upplevs ofta som svårt, då det inte är tillåtet att samla sådana uppgifter i ordinarie system. En registerkontroll behöver också göras om med visst intervall och ett godkännande för en konsults arbete med vissa uppgifter är knutet till ett avtal med ett slutdatum.

Combitech SC Manager är ett enkelt och säkert system för digital säkerhetsadministrationen kopplat till personer som hanterar hemliga uppgifter. Systemet ger möjlighet att på ett ställe samla all information kring säkerhetsprövning och SUA som till exempel:

  • Vilken personal som är säkerhetsprövad.
  • Underlag från genomförda säkerhetssamtal.
  • Underlag från genomförda registerkontroller.
  • Information om tecknade säkerhetsskyddsavtal.

Genom Combitech SC Manager kan underlag för säkerhetsskyddsavtal, framställan om registerkontroll eller omkontroll autogenereras i rätt format för önskat ändamål, exempelvis i SÄPOS format, i er egen mall eller i någon annan myndighets mall.

En framställan om exempelvis registerkontroll kan sedan antingen skrivas ut fysiskt och manuellt skickas till rätt instans, överföras krypterat direkt till bland annat SÄPO eller sparas som en digital fil som krypterat eller på annat sätt skyddat kan skickas via e-post. Är svaret sedan i digital form kan det enkelt importeras direkt i systemet.

Genom Combitech SC Manager skickas även påminnelser till ansvariga inom organisationen exempelvis om när en persons godkännande håller på att löpa ut och omkontroll behöver genomföras, om att det är dags att genomföra årligt säkerhetsprövningssamtal eller när ett säkerhetsskyddsavtal håller på att löpa ut.

Läs mer om