Registerkontrollssystem Security Clearence Manager

En av de största utmaningarna för alla som bedriver verksamhet som omfattas av säkerhetsskydd är att säkerhetspröva personal där registerkontroll och säkerhetsprövningssamtal är viktiga komponenter. Med Combitech Security Clearance Manager kan ni samla er information kring säkerhetsprövning, registerkontroller och säkerhetsskyddsavtal på ett ställe.

Säkerhetsprövning (utredning, säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll) ska göras innan en person tar del av uppgifter som har betydelse för Sveriges säkerhet eller är viktig för skydd mot terrorism. När en verksamhet göra registerkontroller hos egen personal eller upphandlar leverantörer i sådant arbete behöver säkerhetsskyddsavtal upprättas med leverantören och där berörd personal genomgår registerkontroller.

Att på ett enkelt sätt ha överblick över vilka personer som är godkända för arbete i egna verksamheter, projekt eller leverantörers uppdrag, vilka affärsavtal och vilka säkerhetsskyddsavtal som tecknats med vilka leverantörer upplevs ofta som svårt, då det är stor mängd av registerkontroller men även flera organisationer (egna eller externa) och säkerhetsskyddsavtal. Den aggregerade informationen om alla registerkontroller, avtal etc klassificeras av flera myndigheter som säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (Sveriges säkerhet) vilket innebär att det inte är tillåtet att samla sådana uppgifter i ordinarie informationssystem. Applikationen SCM ger notiser kopplade till slutdatum avseende säkerhetsprövningssamtal, registerkontroll och säkerhetsskyddsavtal. Applikationen SCM har även stöd för digitalisering av all pappersdokumentation, till exempel skanningar av t.e.x. registerkontrollblanketter.

Combitech Security Clearance Manager är ett enkelt och säkert system för digital säkerhetsadministrationen kopplat till personer som hanterar hemliga uppgifter. Systemet ger möjlighet att på ett ställe samla all information kring säkerhetsprövning och SUA som till exempel:

  • Vilken personal som är säkerhetsprövad.
  • Underlag från genomförda säkerhetssamtal.
  • Underlag från genomförda registerkontroller.
  • Information om tecknade säkerhetsskyddsavtal.

Genom Combitech Security Clearance Manager kan underlag för säkerhetsskyddsavtal, framställan om registerkontroll eller omkontroll autogenereras i rätt format för önskat ändamål, exempelvis i SÄPOS format, i er egen mall eller i någon annan myndighets mall.

En framställan om exempelvis registerkontroll kan sedan antingen skrivas ut fysiskt och manuellt skickas till rätt instans, överföras krypterat direkt till bland annat SÄPO eller sparas som en digital fil som krypterat eller på annat sätt skyddat kan skickas via e-post. Är svaret sedan i digital form kan det enkelt importeras direkt i systemet.

Genom Combitech Security Clearance Manager skickas även påminnelser till ansvariga inom organisationen exempelvis om när en persons godkännande håller på att löpa ut och omkontroll behöver genomföras, om att det är dags att genomföra årligt säkerhetsprövningssamtal eller när ett säkerhetsskyddsavtal håller på att löpa ut.

VideoCombitech Security Clearence Manager

Läs mer om