Lösningar för information- & cybersäkerhet

SC Manager

En av de största utmaningarna för alla som bedriver verksamhet som omfattas av säkerhetsskydd är att säkerhetspröva personal där registerkontroll och säkerhetsprövningssamtal är viktiga komponenter. Med Combitech SC Manager kan ni samla er information kring säkerhetsprövning och SUA på ett ställe.

Läs mer om SC Manager >>

SOC / MSS

Combitechs förvaltade säkerhetstjänster hjälper dig att upptäcka cyberkriminella, hackare och andra inkräktare och säkrar kontinuiteten i ditt företag.

Läs mer om SOC / MSS >>

Security Awareness

Security Awareness handlar om att utbilda och guida sina medarbetare att arbeta på ett säkert och eftertänksamt sätt och att med hjälp av rätt verktyg, skapa förutsättningar och kunskap för att ta korrekta och säkra beslut.

Läs mer om Security Awareness >>

Läs mer om