DRIWS – Digital Runway Incursion Warning System

DRIWS är ett system som ökar flygplatsens säkerhet genom att förhindra kollisioner mellan fordon på start- och landningsbana. Detta genom att i realtid hålla reda på lokalisering av enskilda fordon på flygplatsen, och ge varningssignal då fordon överträder geofence-begränsningar utan tidigare godkännande från flygledning.

Tillämpning

DRIWS fungerar antingen autonomt i varje fordon eller integrerat med ATC-system. Systemet använder precisionspositionering, geofencing och digital kommunikation. Förare varnas och uppmanas att kontakta ATC när de går in och lämnar specifika områden (konfigurerbara, typiskt RWY). kunna hålla reda på varandra och därmed underlätta operationer under alla väderförhållanden, inklusive låg sikt.

Systemet är utformat för att uppfylla EASA-kraven för vägbelysningsljus (CS ADR-DSN.M.770). Dessutom är det utformat som ett extra säkerhetsnät, komplement till befintliga procedurer (som rekommenderas i CS ADR-DSN.T.921, autonomt varningssystem för banbrytning.

 

Läs mer om