ATIS7 – Automatic Terminal Information Service

ATIS-systemet reducerar arbetsbördan för flygtrafikledning genom ett fullt ut automatiserat sändingar av väder- och landningsförhållanden för flygplatsen, vilket reducerar behovet av initial radiokontakt mellan flygledare och pilot.

Tillämpning

Förbättrad säkerhet och service

Informationsdelning är ett viktigt element för flygsäkerhet och pilottjänst. Saab ATIS tillhandahåller distinkt, snabb och itererad information via radio och är ett värdefullt tillskott till alla flygplatser.

ATIS kan integreras i Combitechs AWOS-system utan behov av extra hårdvara, men kan också fungera som ett fristående system.

METAR eller MET RAPPORT kan användas som indata för röstrapporten och mjukvarukonfiguration gör det enkelt att anpassa sig till specifika flygplatsförhållanden eller nationella regler. ATIS får meddelanden METAR / MET-RAPPORT, SNOWTAM och RUNWAY IN ANVÄNDNING från AWOS. Kompletterande data kan också matas in i textredigeraren.

Om METAR / MET-RAPPORT inte är tillgängligt kan systemet drivas manuellt genom att ange väderdata från tangentbordet

 

Läs mer om