Lösningar för flygplatser & väder

Combitech har en bred portfölj av lösningar för flygplatser. Gemensamt för lösningarna är att de alla bidrar till en högre effektivitet och säkerhet. Vi erbjuder lösningar inom allt från vädertjänst, verksamhetsledning till flygledning:

AWOS/SMAWOS – Automatic Weather Observation System

AWOS7 är den fjärde generationen av vår automatiska väderobservationslösning för flygplatser. Ett utmärkande väderinformationskoncept som medför en ökad flexibilitet för flygplatsen, samt möjliggör integration och distribution av väderinformation.

ATIS – Automatic Terminal Information Service

ATIS-systemet reducerar arbetsbördan för flygtrafikledning genom ett fullt ut automatiserat sändingar av väder- och landningsförhållanden för flygplatsen, vilket reducerar behovet av initial radiokontakt mellan flygledare och pilot.

DRIWS – Digital Runway Incursion System

DRIWS är ett system som ökar flygplatsens säkerhet genom att förhindra kollisioner mellan fordon på start- och landningsbana. Detta genom att i realtid hålla reda på lokalisering av enskilda fordon på flygplatsen, och ge varningssignal då fordon överträder geofence-begränsningar utan tidigare godkännande från flygledning.

IRIS – Integrated Real-Time Information System

IRIS-systemet integrerar ATC (Air Traffic Control), MET (Väderinformation) och AIS (Automatic Identification System) till en enhetlig och flexibel presentationslösning.  Flygledaren har nu en överlägsen översikt av information som tidigare varit spridd över flera separata konsolskärmar. IRIS ger ökad lägesmedvetenhet och bättre ergonomi för flygledare, vilket även förbättrar flygplatsens säkerhet.

QOMS – Quality & Operations Management System for Airports

QOMS är ett verksamhetsstödjande system som hjälper flygplatspersonal att arbeta mer effektivt och kvalitetssäkrat, vilket är en förutsättning för säker och kostnadseffektiv flygplatsdrift.

QOMS är att processorienterat verksamhetssystem som för närvarande används av samtliga flygplatser i Sverige. Systemet stödjer alla delar av verksamheten från hantering av “lost & found” och avvikelserapportering till hur flygplatsen efterlever regler och lagkrav från bl.a. Civil Aviation Authority.

Läs mer om