Eftermarknadslösningar - Uptime

UpTime - All in one or center of integration

Konfigurerbar plattform för hantering av dokumentation och data med stöd för anpassningskrav på en produktlösning. UpTime ansluter produktutveckling till kundens slutanvändare genom att använda och återanvända samma objekt och metadata genom processen för att öka kvaliteten, effektiviteten och spårbarheten. 

Tillämpning

Genom att använda UpTimes unika konfigurationsmöjligheter kan kärnfunktioner vara tillgängliga för användarscenarier, inte bara som ett innshållssystem, det används också för logistiskt stöd (LSA) och för produktlivscykelhantering, både som en integration och som en komplett lösningsuppsättning inom UpTimes produktfamilj.

Konfigurering och integration

En av de viktigaste drivkrafterna i utvecklingen av UpTime är att utveckla och underhålla EN produktplattform som ska vara ytterst konfigurerbar. UpTime är utvecklad för en enkel integration med befintliga kundsystem, UpTime API-gränssnitt kan användas för att integrera med olika system, backend såväl som frontend.

Läs mer om