Content Management System (UpTime)

Uptime är en komplett lösning för att producera, bearbeta, distribuera och publicera produktinformation. Du kan enkelt skapa, hantera, spåra och kontrollera informationen genom hela produktens livscykel.

Komplett lösning för din produktinformation

Uptime är en komplett lösning för att producera, bearbeta, distribuera och publicera produktinformation. Du kan enkelt skapa, hantera, spåra och kontrollera informationen genom hela produktens livscykel.

Uptime hjälper dig att producera information för eftermarknaden på ett effektivt sätt, vare sig det handlar om manualer, reservdelskataloger, tillbehör, felsökning/diagnostik, reparation eller underhåll. Uptime innehåller också lösningar för att presentera informationen på ett smakfullt och modernt sätt, till exempel genom en webbportal eller som en app.

Informationsstöd för produktens hela livscykel

Uptime är den enda produkten på marknaden som erbjuder en totallösning för din produktinformation under hela produktlivscykeln. Från insamling av produktdata och framtagande av instruktioner till att producera och presentera information för slutanvändare.

Produktion och presentation i ett system

Med Uptime får du ett effektivt stöd för att producera, bearbeta, distribuera och publicera produktinformation samt visningsklienter på flera plattformar för att presentera den på ett smart sätt.

Återanvändning sparar tid och pengar

Uptime säkerställer att du återanvänder din information effektivt. På så sätt får informationen bättre kvalitet, men du sparar också pengar. Vid översättningar kan du göra stora besparingar samtidigt som du minskar ledtiden.

Merförsäljning och starkare kundrelationer

Uptime hjälper dig att sprida rätt information, på rätt plats och i rätt tid. När din serviceorganisation på ett enkelt sätt kan komma åt rätt information och därmed höja kvaliteten, läggs grunden för att skapa starkare kundrelationer och merförsäljning på din eftermarknad.

Läs mer om