Utveckling

På Combitech har vi lång erfarenhet av utveckling av säkerhetskritiska system, allt ifrån enskilda komponenter (SW och HW) till större komplexa och integrerade systemlösningar. Historiskt har vi framförallt verkat inom flyg och försvar men med tiden har vi även skaffat oss erfarenheter från andra säkerhetskritiska branscher som t.ex. tunga maskiner och fordon. Vi har kompetens som sträcker sig över alla delar av systemutvecklingen, från att ta fram en säker design som uppfyller krav från säkerhetsstandarder och säkerhetsanalyser till att verifiera och kvalitetssäkra det utvecklade systemet i enlighet med samma standarder.

Vår kompetens sträcker sig över systemutvecklingens alla faser:

  • Utvecklingsplanering – Utvecklingssteg och aktiviteter, systemmognad, spårbarhet
  • Kravhantering – Definiering, nedbrytning
  • Arkitektur & design – Arkitekturella (säkerhetskritiska) principer, modellering
  • Implementation – Kodning, kodgranskning, byggmiljöer, modellering
  • Integration – SW, HW, system, system av System
  • Verifiering & validering – Test, analys, simulering, granskning
  • Verktygsutveckling – Verifierings- och utvecklingsverktyg, verktygskvalificering
  • Configuration Management
  • Kvalitetssäkring – Granskningar, audits, assessments

Läs mer om: