Systems & Software Engineering

På Combitech har vi lång erfarenhet av utveckling, vidareutveckling och underhåll av säkerhetskritiska system, allt ifrån enskilda komponenter till större komplexa och integrerade systemlösningar, i enlighet med gällande säkerhetsstandarder. Historiskt har vi framför allt verkat inom flyg och försvar men med tiden har vi även skaffat oss erfarenheter från andra branscher som t.ex. tunga maskiner och vägfordon.

Vår kompetens sträcker sig över systemutvecklingens alla faser:

  • Utvecklingsplanering – Utvecklingssteg och aktiviteter, systemmognad, spårbarhet
  • Konceptstudier
  • Kravhantering – Definiering, nedbrytning
  • Arkitektur & design – Arkitekturella (säkerhetskritiska) principer, modellering
  • Implementation & Integration – Kodning, kodgranskning, byggmiljöer, modellering, SW/SW- och SW/HW-integration
  • Verifiering & validering – Test, analys, simulering, granskning
  • Verktygsutveckling – Verifierings- och utvecklingsverktyg, verktygskvalificering

Läs mer om