System Safety

Systemsäkerhetsverksamhet är en integrerad del i utvecklingsprocessen av ett tekniskt system och syftar till att skapa säkra produkter/system.

På Combitech har vi länge erbjudit olika former av säkerhetsanalyser inom systemsäkerhet, flygsäkerhet och programvarusäkerhet åt våra kunder i enlighet med författningar och på marknaden etablerade standarder. Våra duktiga konsulter har stor erfarenhet av säkerhetsanalyser och att leda säkerhetsarbete inom försvar, industri samt luftfart, för såväl nationell som internationell verksamhet.

Delar i tjänsteområdet:

Planering & ledning

  • Identifiering av applicerbara standarder för säkerhetsarbete
  • Kartläggning av krav för säkerhetsarbete från intressenter och författningar
  • Planera och leda säkerhetsarbete
  • Kravställning och uppföljning av säkerhetsarbete vid upphandling/inköp


Analys

  • Säkerhetsanalyser och säkerhetsbedömningar inklusive kartläggning av orsakssamband (FMECA, FTA, HAZOP, etc.) för tekniska system, och system av system
  • Identifiering, allokering, kravställning och verifiering/validering av säkerhetskrav för att nå acceptabel säkerhetsnivå, t.ex. gällande utvecklingsnivåer (SIL, SWAL, DAL), andra designpåverkade säkerhetshöjande åtgärder, samt användarmanualer och utbildning
  • Stöd vid CE-märkning av produkter och system

Evaluering

  • Sammanfattning och redovisning av säkerhetsanalyser och säkerhetsbedömningar utifrån etablerade standarder
  • Utarbetande av beslut avseende säkerhet för systemet (säkerhetsutlåtande, Safety Case)

Läs mer om