Ledning

Inom teknikområdet Safety Critical Systems kan vi erbjuda våra kunder rådgivning och ledning i olika former. Vi kan till exempel stötta i införandet av nya verksamhetsprocesser och forma en effektiv utvecklingsmetodik som möter syftet med olika säkerhetsstandarder, eller på andra sätt förbättra förmågan att utveckla tillräckligt säkra system. Med vår kompetens och erfarenhet kan guida och leda i både verksamhetsförändring och systemutveckling.

Delar i tjänsteområdet:

  • Förändringsledning – Verksamhetsanpassningar, säkerhetskultur
  • Verksamhetsledning – Safety Management, projektledning
  • Gap-analyser, beskrivning av förbättringspotential
  • Oberoende audits, assessments och granskningar
  • Process- och metodikutveckling – Processbeskrivningar, instruktioner, guider, checklistor

Läs mer om: