Engineering Quality

För att ett säkerhetskritiskt system ska få tas i bruk krävs att alla system oavsett systemnivå har en hög kvalitet och att utvecklingen skett enligt de planer som överenskommits – internt, med kund eller med myndighet. Combitech har lång erfarenhet av och gedigen kompetens inom hur tillräcklig kvalitet kan uppnås i alla faser av systemutvecklingen av programvaruintensiva system.

Tjänster in Engineering Quality:

  • Oberoende audits och assessments
  • System- och programvarukvalitet
  • Kvalitetsplanering
  • Compliance och certifiering
  • Audits av underleverantörer

Läs mer om