Engineering Quality

Att alla system oavsett nivå uppnår tillräcklig kvalitet och att utvecklingen skett enligt de planer som överenskommits (internt, med kund eller myndighet), är centralt för att man ska få ta ett säkerhetskritiskt system i bruk. Därför har vi på Combitech byggt upp en gedigen kompetens och erfarenhet kring hur man säkerställer tillräcklig kvalitet i alla faser av systemutvecklingen av programvaruintensiva system.

Delar i tjänsteområdet:

  • Oberoende Audits och Assessments
  • System- och programvarukvalitet
  • Kvalitetsplanering
  • Compliance och Certifiering
  • Audits av underleverantörer

Läs mer om