Business Management

Inom teknikområdet Safety Critical Systems erbjuder Combitech rådgivning och ledning vid olika typer av verksamhetsutveckling som är nödvändig för att klara samhällets förväntningar och framtidens krav på säkra system. Tack vare vår kompetens och erfarenhet inom området kan vi göra skillnad genom att stötta i anpassningar av befintliga verksamhetsprocesser eller i införandet av nya, forma en effektiv utvecklingsmetodik, förbättra säkerhetskulturen och -medvetenheten, eller på andra sätt förbättra förmågan att utveckla tillräckligt säkra system. Allt arbete sker i enlighet med gällande säkerhetsstandarder och regelverk.

 

Vilka tjänster erbjuder vi?

Process- & metodutveckling

  • Processbeskrivningar, instruktioner, guider, checklistor med mera.

Säkerhetsanpassningar

  • Verksamhetsförändringar för att klara en förändrad kravbild.
  • Säkerhetskultur

Verksamhets- & gap-analys

  • Analys av verksamheter utifrån industri-praxis, standarder eller regelverk

Läs mer om