Analys och Evaluering

På Combitech har vi länge erbjudit olika form av säkerhetsanalyser och evalueringar (assessments) åt våra kunder. Det kan vi erbjuda i enlighet med ett flertal standarder och riktlinjer m.h.a. etablerade metoder. Vi tar även fram nödvändiga säkerhetsplaner och säkerhetsbevisning som ligger till grund för ett strukturerat säkerhetsarbete vid nyutveckling samt modifiering av tekniska system. Utifrån detta kan vi självklart också stötta våra kunder med eventuella åtgärder för att nå tillräcklig säkerhet.

Delar i tjänsteområdet:

  • Planering av säkerhetsaktiviteter, framtagning av säkerhetsplaner
  • Säkerhetsanalyser (t.ex. FMEA, FMECA, FTA, HAZOP, MTO) för att identifiera risker och dess grundorsaker
  • Allokering av erforderliga säkerhetskrav för att nå en tillfredställande säkerhet, t.ex. utvecklingsnivåer (SIL, SWAL, DAL), påverkan på design/konstruktion och användarmanualer
  • Säkerhetsevaluering och argumentation (SAR, SCA, Safety Case, CE-märkning)

Läs mer om: