Simulering & tekniska beräkningar

På Combitech har vi kompetens och resurs för utförande av tekniska beräkningar som syftar till att validera egenskaper, optimera, lösa problem  eller att få ökad förståelse för en produkts beteende. Vår förmåga sträcker sig över de flesta discipliner inom domänen för tillämpad mekanik med erfarenhet från många olika branscher.

Vi kan även erbjuda verksamhetsutveckling och utbildning inom virtuell produktverifiering eller skapande av ”Digital Twin” och vi har kunskap inom flertalet kommersiella beräkningsprogramvaror för finita element analyser (FEM/CFD/DEM) 

Genom vår verksamhet i Hyderabad, Indien kan vi också erbjuda ett lågkostnadsalternativ.

 • Stor bredd av kunskap från olika branscher med komplexa produkter såsom försvars-, fordon-, flyg-, marin- och offshoreindustrin
 • Erfarenhetsbaserad förståelse för kravsättning, produktegenskaper och kundförväntningar
 • Förändringsarbete och implementation av simuleringsdriven produktutveckling
 • ”CAE On Demand”

Vi bidrar med värde för din organisation:

 • Optimerad produktprestanda
 • Rätt från början
 • Förkortad utvecklingstid
 • Reducerad utvecklingskostnad
 • Undvik eller minimera behovet av hårdvara och fysiska prototyper
 • Expertis snabbt tillgänglig, och bara då den behövs

Unikt simulering och teknisk beräkning

”CAE on Demand” ger flexibilitet och lägre kostnad för kunden

Vår långa erfarenhet från flyg-, fordons- och försvarsindustrin. Där vi är vana med att jobba med komplicerade produkter och projekt till högt ställda krav.

Kundanpassade affärsupplägg, allt ifrån enskild konsult eller team på plats hos er eller i våra lokaler till helhetsåtagande inkl. projektledning, konstruktion och tillverkning.

Har även verksamhet i Hyderabad, Indien med kompetenta resurser som snabbt kan aktiveras vid behov.

Vår förmåga inom simulering & tekniska beräkningar

Exempel på vår förmåga inom området för teknisk beräkningar är:

 • Hållfasthet och Utmattning
 • Ljud och Vibrationer
 • Islag och Krocksäkerhet
 • Flödes- och Värmeanalyser
 • Stelkroppsanalyser
 • Partikelsimulering
 • Plåtformning
 • Multidisciplinär optimering
 • Metod och processutveckling ”Simuleringsdriven produktutveckling”
 • Digitala tvillingar, Integrering av fysikaliska och datadrivna modeller, ROM
 • Systemmodellering, FMU
 • Modell generering, stor kvantitet på kort tid

Läs mer om