Produktsäkerhet

Ett system måste alltid utformas så att lagar och regler tillgodoses, och att risken för olyckor minimeras. Combitech leder och genomför säkerhetsarbeten för hela eller delar av tekniska system.

Att skapa tekniska system som är säkra för användare och omgivning ställer hårda krav på säkerhetsmedvetenhet och kompetens kring alla relevanta aspekter av systemsäkerhet. Till exempel maskinsäkerhet, funktionssäkerhet, programvarusäkerhet, processäkerhet, CE-märkning samt domänspecifika standarder som bland annat Eurocontrol för flygsäkerhet.

Combitech erbjuder hög säkerhetsteknisk kompetens inom samtliga dessa områden, samt riskanalys och riskhantering. Vi tillför dessutom helhetsförståelse och expertis baserad på mångårig erfarenhet inom domäner som till exempel flyg, tåg och processindustri.

Varje uppdrag utgår från gällande lagkrav, direktiv och kravspecifikationer, och vi arbetar ofta integrerat med specialister inom till exempel mekanik, elektronik, brand, strålberäkningar, hållfasthet och tillförlitlighet. Integrering av befintliga CE-märkta system i nyutvecklade applikationer ingår också i vår tjänsteportfölj.

Våra tjänsteområden inom produktsäkerhet:

  • System safety
  • Flygsäkerhet
  • Programvarusäkerhet
  • Fordonsäkerhet
  • CE-Märkning
  • Maskindirektivet
  • Anläggningssäkerhet

Läs mer om