Produktinformation

Den nya generationens produktinformation är en strategisk tillgång som ger helt nya möjligheter att arbeta effektivare, skapa nya affärer och stärka relationer såväl internt som externt.

Combitech erbjuder skräddarsydda produktinformationslösningar som hjälper dig förverkliga den digitala visionen. Grundläggande är att knyta samman alla informationskällor, optimera informationsflödet, öka automationsgraden och förenkla för användaren.

Baserat på strategin och arkitekturen för hur informationsförsörjningen ska omformas i din nya eftermarknadsaffär, ger vi dig verktygen och metoderna du behöver. Genomförandet kan till exempel handla om att utveckla informationen och informationslogistiken, drifta den totala systemlösningen och införa de rätta arbetssätten. Arbetssätt som lyfter din verksamhet till ett kunddatadrivet, agilt erbjudande.

Informationen som handlar om hur dina produkter ska hanteras och hur de faktiskt används av kunderna är det centrala i flödet. Att informationslösningen är användarvänlig och tillgänglig är centralt, liksom att informationen kan produceras och hanteras på ett effektivt sätt som både ökar värdet och sänker kostnader. Combitechs verktyg Uptime och Rodon säkerställer korrekt information i rätt tid, digitalt och mobilt.

Våra tjänsteområden/delar inom produktinformation:

  • Informationslogistik, design
  • Eftermarknadsportal och mobilitet
  • Uptime™ informationshantering
  • Rodon™ modellbaserad diagnostik
  • Systemutveckling & integration
  • Standarder och certifieringar
  • Skribenter och beredning för underhåll och illustration/animering
  • Utbildning

Läs mer om