Model Based Definition (MBD)

Model Based Enterprise (MBE) handlar om att optimera alla delar av värdekedjan genom att arbeta modellbaserat – hela vägen från produktidé till färdig produkt och eftermarknad.

Combitech MBE innebär att ett modellbaserat arbetssätt införs i hela värdekedjan, och att projektets data knyts till 3D-modellen. Därmed får alla som är involverade i projektet tillgång till korrekt och uppdaterad information. Ändringar i modellen slår igenom direkt, och det blir möjligt att arbeta i parallella processer med täta iterationer, vilket bidrar till kortare utvecklingstid, lägre kostnader och bättre kontroll över hela utvecklingsprojektet. 3D-modellen är dessutom lätt att förstå och underlättar förankring och beslutsfattande på alla nivåer.

Combitechs MBE-koncept är ett resultat av vårt mångåriga samarbete med Saab kring utvecklingen av stridsflygplanet Gripen, ett av världens modernaste och mest konkurrenskraftiga flygplanssystem. Denna erfarenhet har vi dessutom korsbefruktat med motsvarande spetskompetens från fordonsindustrin, som tillsammans med flygsektorn ligger längst fram i tillämpningen av modellbaserade arbetssätt. Vår unika erfarenhet i kombination med spetskompetens inom varje del gör Combitech ledande i Norden inom Model Based Enterprise.

Våra tjänsteområden/delar inom MBD:

  • MBE – Model Based Enterprise
  • MBSE – Model Based System Engineering
  • MBD – Model Based Definition
  • MBM – Model Based Manufacturing
  • MBS – Model Based Sustainment

Läs mer om