Mikrovågsvärmning

Combitech har vi ett team av ingenjörer som tidigare utvecklat Whirlpools mikrovågsprodukter. Vårt team har 30+ års erfarenhet från utveckling av mikrovågsugnar med marknadsledande prestanda.

Att genomföra omställningen från fossila bränslen i industriella processer ligger högst upp på agendan inom flera industrier för att nå de globala målen. Att ersätta de fossila bränslena med en elektriskt baserad värmeprocess är ett  alternativ. I många fall är det bästa alternativet  att använda mikrovågsvärmning tack vare dess förmågan att tränga in i de flesta materialen. På Combitech är vår styrka att lyckas med detta på ett både effektivt och säkert sätt.

Mikrovågor har förmågan att tränga in i de flesta material (med undantag för elektriskt ledande material så som metall). Detta betyder att blir en volymetrisk uppvärmning snarare än endast ytmässig. Det värmer inte inifrån och ut, utan beroende på materialegenskaperna hos materialet kan uppvärmningen ske flera centimeter inuti det. I flera fall är detta en signifikant ökning av uppnådd effekt jämfört med ytvärmande tekniker.

De viktigaste fördelarna med att använda mikrovågsvärmning kontra andra värmningskällor är:

 • Mikrovågor tränger ini material ca 3-13 cm beroende på materialets egenskaper, man värmer på djupet och inte bara på ytan.
 • Bättre kontroll på värmningsförloppet, värmekällan försvinner direkt när den stängs av.
 • Det är en selektiv värmningskälla, man värmer det man avser att värma och inget annat. Minimerar värmeförluster.
 • Energibesparande, det går snabbare och värmningsprocessen blir kortare och därmed mer effektivt.
 • Det är möjligt att snabbt komma upp i höga temperaturer.
 • Det är en miljövänlig energikälla som baseras på el (från förnybara energikällor).
 • Man slipper mycket av de bekymmer som uppstår vid uppvärmning av fossila bränslen som co2-utsläpp och rökgaser.

Vårt erbjudande inom mikrovågsvärmning

Vi har kompetens att utveckla ett effektivt värmesystem baserat på Magnetron eller Solid State Teknik (Transistor Teknik) samt att utveckla fullt funktionella, mikrovågsbaserade, applikationer baserade på kundens behov. Combitech kan erbjuda sina tjänster som en utvecklingspartner med mål att utveckla kundens produkt eller process, vi kan organisera vår support antingen som "ad hoc" eller via ett helhetsåtagande av produkten/processen.

Vårt team på Combitech har en unik 30 år lång erfarenhet av att utveckla mikrovågsvärmningssystem. Det innebär att gentemot andra konkurrenter så kan vi:

 • Mäta materialets dielektriska och magnetiska egenskaper för värmeoptimering
 • Designa ett ugnsutrymme optimerat för jämn värmning av materialet och processen
 • Undvikandet av ”Hot Spot” – dvs områden med förhöjd värme, kantvärmning, ”run away” effekt
 • Optimering av systemets verkningsgrad
 • Samtliga reglerverk för att få produkten CE godkänd och godkänd av myndigheter
 • Säkerställa EMC krav och minimering av mikrovågsläckage

Vi har labbresurser i form av: Elektronik & mikrovågslabb samt EMC-labb

Läs mer om