Konstruktion

Produkter har snabbt blivit alltmer sofistikerade, med ökade krav på inbyggd robust elektronik, fler avancerade funktioner, genomtänkt och attraktiv design och ökat fokus på användarupplevelsen. Det innebär att konstruktionsarbetet har blivit både mer intressant och mer komplext.

Combitechs produktutvecklare utgår från ett helhetstänkande som spänner över produktens hela livscykel, från konceptstadium till tillverkning och slutlig utfasning. Vi ser på konstruktionen ur alla relevanta perspektiv - inköp, kvalitet, användarnytta, ergonomi, industridesign, egenskaper i produktionen, test och verifiering, materialegenskaper, produktkostnad och så vidare. På så vis blir utvecklingsarbetet effektivare samtidigt som värdet för slutkunden ökar.

Vi arbetar virtuellt genom hela produktlivscykeln, simulerar alla steg i produktionen och säkerställer att produkten utvecklas rätt från början. I arbetet tillämpar vi de senaste metoderna och verktygen för virtuell produktutveckling och vi har stor erfarenhet av att arbeta helt modellbaserat. Detta innebär att all produkt- och produktionsinformation knyts till 3D-modellen för att effektivt kunna visualisera såväl detaljer som helhet.

Dina behov styr utformningen av konsultlösningen, och vi kan leverera önskad kompetens i form av till exempel satellit, konsult på plats, paketåtagande eller volymlösningar.

Våra tjänsteområden/delar inom mekanisk konstruktion:

  • Virtuell utveckling
  • Svetsade konstruktioner
  • Plastkonstruktion
  • Rörkonstruktion
  • Harness Design (El-mekanik)
  • Elkraftkonstruktion
  • Systeminstallation
  • Verktyg

Läs mer om