Connectivity

Snabb och tillförlitlig kommunikation är livsnerven i det digitala samhället. Combitechs specialister tillhör världseliten inom signalbehandling och skapar lösningar för bland annat uppkopplade produkter och fordon.

Combitechs många specialister inom connectivity och signalbehandling erbjuder kompetens i absolut framkant. Kompetens som grundlagts under mer än tjugo års arbete med att utveckla mobila standarder som 3G, 4G, 5G och WiFi standarder som 802.11. Idag tillämpar vi våra förmågor i utvecklingsprojekt inom en rad olika framtidsområden. Vi skapar lösningar inom till exempel V2V (vehicle to vehicle), V2x (vehicle to everything) och IoT (Internet of Things).

Arbetssättet anpassas efter dina behov, och vi kan leverera såväl agila team som enskilda specialister. Vi tillämpar agila metoder som Scrum och Kanban och kan obehindrat skala upp lösningar även för stora organisationer. Våra team deltar ofta tidigt i utvecklingen, redan vid konceptstudien, och utvecklar sedan koncepten till funktioner eller produkter. Vårt erbjudande bygger på helhetssyn och vi kan tillföra kunskap och roller för samtliga delar av produktutvecklingskedjan.

Våra tjänsteområden/delar inom Connectivity:

  • Systemarkitektur, systemutveckling och inbyggda system
  • Forskning och standardisering
  • Agila metoder, verktyg och flödesoptimering
  • Problemlösning, test och verifiering
  • Programming models, programming framework
  • Wi-Fi (2.4 GHz)
  • Bluetooth Low-Energy (BLE)
  • Mesh-nätverk

Läs mer om