Combitech innovation hubs

Behöver du kraftsamla inom ett utvecklingsprojekt eller förstärka din organisation långsiktigt? Combitech Innovation Hubs erbjuder högkvalificerade, sammansvetsade ingenjörsteam som snabbt sätter sig in i ditt uppdrag och levererar rätt lösningar.

Produkt- och beräkningscenter. Här får du stöd av handplockade ingenjörer med unik erfarenhet från bil- och flygindustrin, bland annat från NEVS (tidigare Saab Automobile) och utvecklingen av Gripen. De kan hjälpa dig hela vägen från idé till industrialisering och är specialister på virtuell produktutveckling.

DevOps utvecklingscenter. Här finns över 300 tidigare Ericsson-ingenjörer med mycket hög kompetens inom mjukvaruutveckling och inbyggda system, från 5G till IoT. Kan leverera hela DevOps-team med dokumenterad förmåga att med fokus på automatisering och kontinuerliga leveranser utveckla, testa och releasa mjukvara snabbt och effektivt. Bistår även med införandekompetens i din egen organisation.

Saab India Technology centre. Specialistkompetens i stora volymer för kunder som söker ett kvalitetssäkrat lågkostnadsalternativ inom mekanisk konstruktion, beräkning, mjukvara och teknisk dokumentation. Centret har mycket hög fysisk och IT-mässig säkerhetsnivå och arbetar integrerat med ingenjörer i Sverige.

Läs mer om