PLM/CAD Systemutveckling, Förvaltning och Support

På Combitech har vi ett starkt erbjudande inom området PLM/CAD Systemutveckling där vi erbjuder allt från förvaltning och support till systemutveckling, applikationsutveckling, drift och användarstöd. Vi har erfarenhet från samtliga PLM-leverantörers verktygsportföljer och från flera uppdrag inom metodik- och systemutveckling samt projektledning och verksamhetskoordinering i olika projekt och uppdrag inom PLM/MBD-området.

På Combitech har vi säkerhet i vårt DNA och vi förvaltar bland annat PLM-miljöerna inom SAAB koncernen samt hanterar systemutvecklingen av dessa.

Vi skapar värde för din organisation:

  • Vi bidrar med erfarenhet från samtliga PLM-leverantörers verktygsportföljer
  • Vi tillför bred erfarenhet och expertis
  • Lång erfarenhet av PLM-förvaltning
  • På Combitech har vi säkerhet i vårt DNA - något vi för med oss i alla projekt och åtaganden

Några av våra referensprojekt:

Grund- och behovsstyrd förvaltning: Drift, övervakning, support samt utveckling, test och metodik för SAAB Aeronautics PLM/MBD-miljöer för Gripen E, Gripen C/D, TX, SMII, Skeldar, Neuron.

Applikationer: CATIA V4/V5/V6, Enovia VPM V4/V5/V6, 3DCOM , 3DVIA, DELMIA DPE/DPM/WKC

Grundförvaltning: Drift, övervakning och support av SAAB Aerostructures PLM/MBD-miljöer för programmen Airbus A380/A350/A340/A330/A321/ /A320/A400M, Boeing 787.

Applikationer: CATIA V4/V5, Enovia VPM V4, 3DCOM, DELMIA, CADDS5, EPD Connect

Systemutveckling av DELMIA på SAAB Aeronautics för att uppnå effektivare systemlösningar till underhållsberedningen med ett MBD arbetssätt för Gripen E.

Metodstöd till användarna inom skrov, installation och produktionsteknik på SAAB Aeronautics med inriktning mot de tekniska lösningar som används inom konstruktion och produktionsteknik, framförallt CATIA, ENOVIA VPM och DELMIA.

Läs mer om