Aftermarket support

En professionell och högkvalitativ kundsupport stärker dina kundrelationer. Combitech erbjuder helhetslösningar för kundsupport och helpdesk som förenklar för kunden och adderar värde till dina produkter och övriga tjänster.

Combitech erbjuder effektiva servicetjänster och världsledande kompetens inom support, felavhjälpning och handledning både remote och on-site. Vår customer support och helpdesk service anpassas helt hållet efter dina kunders behov. Tjänsterna är öppna 24/7 och kan levereras över hela världen.

Våra tjänsteområden/delar inom aftermarket support:

  • 24/7
  • Helpdesk
  • On-site / Remote assistance
  • GSM RAN

Läs mer om