Additiv tillverkning

Reservdelar, prototyper och hela produkter – allt kan tillverkas med additiv tillverkning. Tekniken är snabb, värdeskapande och optimerar både produkter och försörjningskedjor.

Hållbar, snabb och flexibel produktion

Intresset för additiv tillverkning (AM) eller industriell 3D-printing växer i snabb i takt med mognaden av teknikområdet. Produktionsmetoden har en tydlig plats i tillverkningsindustrins digitala transformation. Arbetssättet är kostnadseffektivt för prototyper, reservdelar och verktyg samt skapar helt nya möjligheter för serietillverkning. Processen ger en design- och produktionsfrihet som tillför värde till produkterna och effektiviserar försörjningskedjorna.

Additiv tillverkning (AM) är samlingsnamnet för flertalet processer och teknologier där den gemensamma nämnaren är tillverkningsmetoden – att med en 3D-skrivare bygga material lager för lager i en additiv process utifrån en 3D-modell. Många olika material kan användas.

Resan att ta till sig tekniken och bygga sin förmåga inom AM kan vara en lång. Det handlar om att sätta en tydlig strategi för sin vision och engagera sin verksamhet på rätt sätt. Vårt team hjälper våra kunder och samarbetspartners att identifiera möjligheter och ta ett helhetsgrepp för hela försörjningskedjan. Vi har ett nära samarbete med aktörer som Siemens Energy och Saab samt ett delägarskap i samarbetsbolaget Amexci.

Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar och vad vi kan erbjuda våra kunder och samarbetspartners.

En komplett process

Combitechs helhetslösning, från grundläggande förståelse till etablerad försörjningskedja, för produktion består av en process där följande steg ingår: 

Förståelse – En genomgång av mognadsgraden för tillgängliga processer, material och applikationer för AM.

Identifiering av möjligheter – Screening av produkter och tjänster med hänsyn till företagsstrategier för att formulera mål för produktledning.

Utvärdering – Djupgående teknisk och ekonomisk analys av de produkter, tjänster och applikationer som identifierats för att skapa ett beslutsunderlag för utveckling.

Utveckling och kvalificering – Nyutveckling eller omdesign av en produkt för att nyttja design- och produktionsfriheten med AM med full kvalificering inför produktion.

Produktion – 3D-printing, efterbearbetning och certifiering genom vårt nätverk av tjänsteleverantörer.

Utbildning – Från grundläggande inspirationsseminarium i era lokaler till applikationsspecifika workshops i ett state-of-the-art AM-labb hos vår delägda R&D-partner Amexci.

Strategi – Bygg en tydlig vision för AM och skapa en process för att effektivt bygga mot visionen i tydliga steg. Exempelvis planeringen av egen AM-produktion med nödvändig kompetensuppbyggnad.

På Combitech erbjuder vi dig:

  • Kvalificering för produktion med additiv tillverkning.
  • Projektledning, mekanikkonstruktion, AM-ingenjörer och produktionstekniker under hela produktutvecklingsprocessen. Vi följer ständigt utvecklingen av gällande standarder, exempelvis ISO/ASTM 52904 för AM i metall.
  • Ett mycket starkt industrinätverk inom produktutveckling, forskning och produktion.
  • Kompetens inom tjänster som relaterar till AM-området, bland annat modellbaserade arbetssätt (MBE/MBD)digitalisering, teknisk design och informationssäkerhet

Läs mer om: