Test & verifikation

Testning är en process som kan vara utmanande, skrämmande och dyr. På grund av detta nedgraderas eller till och med försummas operativt fokuserad testning till sent i utvecklingscykeln. Dessutom utförs det ofta med värdefulla operativa plattformar. Detta tillvägagångssätt kan orsaka allvarliga komplikationer eftersom plattformen interagerar med de operativa plattformarna och lämnar projektet med dyra förändringskrav sent i utvecklingsfasen.

Combitech har antagit och förbättrat en operativt fokuserad test- och verifieringsprocess som ger omfattande operativ och teknisk erfarenhet för att övervinna detta. Genom att ge support för hantering, planering, förberedelse, genomförande och analys samt skapa test- och verifieringsrapportering, säkerställer Combitech att de testade TDL-systemen uppfyller ställda krav. Detta uppnås baserat på vår generiska testapproach skräddarsydd för att komplettera de specifika system som ingår och matchar de operativa miljöer och krav som de är avsedda att fungera i.

Combitech TDL-team har tillhandahållit centralt operativt, tekniskt, test- och utbildningsstöd till svenska myndigheter, väpnade styrkor och industri i över ett decennium; både hemma och på plats med TDL-testning av uppdragskritiska system.

VI HAR EXPERTIS INOM:

 • TDL Test Team med totalt 50 års inteernationell, operativ och teknisk erfarenhet
 • Operativt fokuserad testmetod
 • Genomförande och vidmakthållande av statistiska och mobila testanläggningar
 • Kunskap om komplex stridssystemarkitektur med ARINC / MILSTD 1553 och Ethernet databusteknik
 • Kunskap om MIL STANDARD 6016. och STANAG 551, 5516, 5516 för datalänkar
 • Omfattande erfarenhet av testning och hantering av Data Link 11 och 16 på luft-, land- och sjöburna militära plattformar
 • Erfarna utövare av iSMART / CiOP-processen och eSMART-verktygssats

- One stop shop för TDL Test och verifiering

 • Scenarion
 • Skript
 • Ledning
 • Post-Test Analys
 • Rapportering
 • Operationell och teknisk support
 • Systemdesign
 • Driftsättning
 • Implementering IT-säkerhet
 • Ingenjörskonst
 • Simulering, Inspelning och Analys
 • Lokal utveckling av testanläggningar

Läs mer om