Svåra miljöer

Tunnlar, störande elprodukter eller större infrastrukturprojekt? Samhällsfunktioner, företag och individer måste kunna lita på att  kommunikationen fungerar i alla lägen. Oavsett om problemet är tillfälligt eller permanent. Vårt erbjudande inom framtidssäkra grundar sig på tre pelare:

 • Kunskap – Vi löser ovanliga och komplexa utmaningar genom kundnära samarbete och kombinerade spetskompetenser.
 • Kontroll – Vi hjälper kunden kartlägga och ta kontroll över faktorer som påverkar eller hotar kommunikationen.
 • Kontinuitet – Vi skapar lösningar som tryggar kritisk kommunikation på kort och lång sikt. 

Vi har labb och anläggningar på följande order:

Radio-labb, Arboga | Akustik-labb, Arboga | Antennmätplats AMPA, Arboga | EMC-labb, Norrköping | Radio-labb, Växjö | IP-labb, Växjö 

Våra tjänsteområden inom svåra miljöer

 • Mobilitet
 • Buller
 • EMC
 • Radiosystem
 • Satellitkommunikation
 • Fasta nätverk
 • IP-nätverk
 • Antenner
 • Akustik
 • Elmiljö

Vi erbjuder följande till våra kunder inom svåra miljöer:

 • Tunnlar och andra fysiska hinder
 • Infrastrukturprojekt och arbetsplatser
 • Byggprojekt och arbetsplatser
 • Integrera system i svåra miljöer
 • Optimera prestanda och säkerhet
 • Anpassa till nya regler och krav
 • Utveckla framtidens lösningar

Läs mer om