Private networks

Digitaliseringen inom industri och offentlig sektor gör att antalet uppkopplade och autonoma fordon, intelligenta och automatiserade processer ökar. Detta ställer nya krav på tillförlitlig radiokommunikation med hög kapacitet som hanterar mobilitet, positionering och dedicerad bandbredd enligt en gemensam standard. En lösning på detta är att använda sig av enskilda mobilsystem, så kallade Private Networks.

Kunderna ställer vanligtvis krav på att ha nätverk, servrar och övrig infrastruktur i egna lokaler och man vill ha full kontroll över konfiguration och servicegrad. För att använda sig av ett Private Network har man hittills varit tvungna att vända sig till tre olika aktörer – en telekomleverantör för hård- och mjukvara, en teleoperatör för frekvenser samt en partner för drift och underhåll av systemet. Genom samarbetet med Tre kan vi erbjuda en helhetslösning för Private Networks med allt ifrån frekvenser till hårdvara och drift. 

Tjänsten bygger antingen på LTE (4G) eller 5G beroende på kundens behov och tillgång på frekvenser i det aktuella området.

Kontakta oss för ett första möte (digitat eller fysiskt) där vi kan diskutera era behov och vilka möjligheter som finns. Med detta som underlag utarbetar vi, tillsammans med våra partners, ett lösningsförslag som ni har möjlighet att ta ställning till.

Vill du veta mer? Mejla dina frågor till en expert här >>

Digitaliseringen leder till ett ökat behov av Private Network-tjänster

Digitaliseringen inom industri och offentlig sektor gör att antalet uppkopplade och autonoma fordon, intelligenta och automatiserade processer ökar. Detta ställer nya krav på tillförlitlig radiokommunikation med hög kapacitet som hanterar mobilitet, positionering och dedikerad bandbredd enligt en gemensam standard.

Private LTE/5G skapar den infrastruktur som lägger grunden för ett företags eller verksamhets digitaliseringsresa, och möjliggör kundens olika befintliga och framtida use case. Combitech kan leverera allt ifrån ett kostnadseffektivt och högpresterande Private Network till att vara en digitaliseringpartner för en komplett lösning för kunden.

Genom att använda sig av enskilda mobilsystem, så kallade Private Networks, kommer man att öka digitaliseringstakten och därmed också stärka konkurrenskraften för svensk industri.

"Genom att använda sig av enskilda mobilsystem, så kallade Private Networks, kommer man att öka digitaliseringstakten och därmed också stärka konkurrenskraften för svensk industri”

Per Åkesson, Business Area Manager - Autonomy Solutions & Private Networks, Combitech

Fördelar med privata LTE/5G-närverk

  • Skräddarsydda nätverk: Nätverket skräddarsys åt ägaren efter dess behov. Trådlöst: Private Networks tar bort behovet av trådbunden teknik vilket ökar flexibiliteten att arbeta med ett stort antal små enheter. Lösningen möjliggör samma täckning inomhus och utomhus.
  • Kontroll:  ägaren av nätverket har fullständig kontroll över alla aspekter av nätverket, tex säkerhetskrav, HW och data.
  • Latens: 4G/5G innebär mycket lägre fördröjning av signalen, vilket är en avgörande faktor för tex självkörande bilar eller robotrörelsekontroll.
  • Bandbredd: Den överlägsna bandbredden på 5G gör att stora mängder data kan överföras över nätverket samtidigt till ett stort antal enheter.
  • Säkerhet: Private Networks ytterligare en säkerhetsnivå genom SIM-kortsidentifiering. I en värld där dataintrång och cyberattacker ökar blir detta  allt viktigare.
  • Mobilitet: Mobilnäten redan från början byggda för att hantera användare som rör sig mellan accesspunkter. Detta gör att man får avbrottsfri förbindelse till mobila applikationer som t.ex. fjärrstyrda fordon.

Nyckelfärdig helhetslösning där vi stödjer kunden med:

  • Projektledning, radionätsplanering, ansökan om frekvens, hård och mjukvara, installation, verifiering samt support och underhåll

Exempel på tillämpningsområden

  • Tillverkningsindustri, lagerhållning/logistik, hamnar, gruvor, byggarbetsplatser, flygplatser, sjukhus, jordbruk/skogsbruk

Exempel på tillämpningsområden

  • Tillverkningsindustri, lagerhållning/logistik, hamnar, gruvor, byggarbetsplatser, flygplatser, sjukhus, jordbruk/skogsbruk

Tillsammans lägger vi grunden för er digitaliseringsresa

Private LTE/5G skapar den infrastruktur som lägger grunden för ett företags eller verksamhets digitaliseringsresa, och möjliggör kundens olika befintliga och framtida use case.

Combitech kan leverera allt ifrån ett kostnadseffektivt och högpresterande Private Network till att vara en digitaliseringspartner för en komplett lösning för kunden.

Private Networks ifrån Combitech kan levereras antingen baserat på LTE/4G eller på 5G.

Vad som styr valet av teknologi är kundens verksamhetsbehov och lokala förutsättningar. 

I och med att Post & Telestyrelsen introducerar ett industriband för 5G, så kommer alla företag och verksamheter att ha tillgång till 5G frekvenser, oavsett vart geografiskt sett man har sin verksamhet.

*Klicka på bilderna nedan för att förstora dem

Läs mer om: