Intelligenta transportsystem

Uppkopplade transportsystem och autonoma fordon kräver helhetssyn på kommunikation, teknik och människa. Och säkerhet förstås. Vi hjälper dig navigera i mångfalden och skapa de bästa lösningarna. Vårt erbjudande inom framtidssäkra grundar sig på tre pelare:

 • Kunskap – Tack vare unik bredd och erfarenhet tillför vi helhetssyn och spetskompetens inom alla delar av området.
 • Kontroll – Vi genomför studier, utvecklar strategier och stärker riskhanteringssystemen.
 • Kontinuitet – Vi hjälper kunden lägga grunden till hållbara och framtidssäkra transportsystem.

Vi har labb och anläggningar på följande order:

Radio-labb, Arboga | Akustik-labb, Arboga | Antennmätplats AMPA, Arboga | EMC-labb, Norrköping | Radio-labb, Växjö | IP-labb, Växjö

Vi erbjuder följande till våra kunder inom intelligenta transportsystem:

 • Konceptstudier
 • Utvecklingsprojekt
 • Snabb teknikutveckling och komplexa system med extremt höga krav på säkerhet, effektivitet och tillgänglighet
 • Ständig utveckling av krav och regler

Våra tjänsteområden inom intelligenta transportsystem

 • Riskhantering
 • Transmission
 • Mobilitet
 • Internet of Things
 • Radiosystem
 • Satellitkommunikation
 • Fasta nätverk
 • IP-nätverk
 • Antenner
 • Akustik
 • Elmiljö

Läs mer om