Framtidssäkra nät

Framtidssäkra kommunikationsnätverk är livsviktigt på alla nivåer i det uppkopplade samhället. Fasta, trådlösa, mobila, satellit- eller molnbaserade nät spelar ingen roll. Vårt erbjudande inom framtidssäkra grundar sig på tre pelare:

 • Kunskap – Vi tillför oberoende expertis och kunskap om samtliga förekommande plattformar, system och teknikgenerationer.
 • Kontroll – Vi säkerställer effektiv drift och upprättar strategier för kontinuerlig utveckling av näten.
 • Kontinuitet – Vi skapar lösningar som möter kraven på säkerhet, tillgänglighet och utbyggbarhet

Vi har labb och anläggningar på följande order:

Radio-labb, Arboga | Akustik-labb, Arboga | Antennmätplats AMPA, Arboga | EMC-labb, Norrköping | Radio-labb, Växjö | IP-labb, Växjö

Våra tjänsteområden inom Framtidssäkra nät:

 • Radiosystem
 • Satellitkommunikation
 • Fasta nätverk
 • IP-nätverk
 • Antenner
 • Akustik
 • Elmiljö

Vi erbjuder våra kunder inom framtidssäkra nät att:

 • Öka prestanda & säkerhet i befintliga nät
 • Uppgradera till ny teknik
 • Integrera olika system och plattformar
 • Etablera nya anläggningar
 • Anpassa till nya regler och krav
 • Utveckla framtidens lösningar

Läs mer om